Categories
Uncategorized

En guide for utforming av vegtrafikklys

Nasjonale og internasjonale standarder for trafikk signallys lys spesifiserer vanligvis krav til lyslysens intensitet for å sikre at signalene vil være synlige i tilstrekkelig tid til at en nærmer seg sjåfør til å trygt og effektivt svare på signalet på veier der hastighetene er lave.

Den offisielle veiledningen til CIE for trafikk signallysintensitet (CIE 79-1988: A Guide for Design of Road Traffic Lights) har blitt fulgt i stor utstrekning som gir god retning for standardutvikling. Denne veiledningen var basert på en omfattende gjennomgang av emnet publisert som en CIE Technical Report (CIE 48-1980: Light Signals for Road Traffic Control).

CIE foretok en større gjennomgang av anbefalingene i perioden 1989 til 1994 (se CIE 107-1994 Gjennomgang av de offisielle anbefalingene fra CIE for fargene på signallysene og CIE DS 004.2-1996 Farger på lyssignaler), og denne standarden er basert på den gjennomgangen. Teknisk komité 4-29 (Standard for vegtrafikklys) i avdeling 4 i CIE (Belysning og signalering for transport) var ansvarlig for gjennomgangen og utformingen av denne standarden. Denne standarden omhandler farge, lysintensitet og lysintensitetsfordeling for 200 mm vegtrafikksignaler. Det alvorlige problemet med solfantom, som kan påvirke riktig gjenkjennelse av lyset, er inkludert i standarden.